MR

MR staat voor Medezeggenschapsraad.

In de MR hebben ouders en teamleden zitting die in nauwe samenwerking met de directie mede bepalen hoe diverse zaken op Obs Gesworen Hoek worden geregeld. Een en ander gebeurt op basis van de Wet Medezeggenschap Onderwijs. In deze wet is precies geregeld over welke zaken de MR een advies- dan wel instemmingsrecht heeft. Deze zaken hebben o.a. betrekking op arbeids-omstandigheden, onderwijsmethoden, benoemingen van leerkrachten, financiën, formatieplannen etc.

Lid van de MR zijn : 

Jeroen Baarslag  (ouder), Angelique de Weijer (ouder)

Miranda van Os (team), Kristel Baelemans (team)

GMR: Kristel Baelemans (team), Angelique de Weijer (ouder).