Missie & Visie

Vanuit onze missie / visie dragen we onderstaand motto uit : 

‘ Samen zorg dragen voor ieder kind ‘

Missie:

– Gesworen Hoek richt zich op de individuele behoeften en leermogelijkheden van de kinderen vanaf het moment dat ze de school bezoeken.

– Gesworen Hoek biedt de kinderen een leeromgeving waarin zij zich op cognitief en sociaal-emtioneel gebied optimaal kunnen ontwikkelen. We bereiden kinderen zo voor op hun latere leven in de maatschappij.

– Gesworen Hoek is een ontmoetingsplek voor kinderen uit verschillende culturen. We hebben respect voor elkaar en zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag.

– Gesworen Hoek is een plek waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen.

Visie:

– Er wordt goed onderwijs gegeven, door sterke leerkrachten en met moderne methodes en didactieken.

– Er is een duidelijke structuur in de school en in de klas. Kinderen, ouders en leerkrachten weten waar zij aan toe zijn.

– Het zorgsysteem van de school garandeert dat de ontwikkeling van kinderen nauwlettend wordt gevolgd en begeleid wanneer nodig.

– Er is differentiatie binnen de instructie en verwerking van de lesstof op 3 niveaus.

– Iedere dag werken kinderen een periode zelfstandig (leeftijd gerelateerd).

– Gesworen Hoek is een lerende organisatie en werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering.

– Gesworen Hoek neemt structureel deel aan brede school Tam Tam (cultuur, ict, sport & beweging, gezonde voeding, mediawijsheid, sociaal-emotionele ontwikkeling).

– Er is aandacht voor multiculturele achtergronden.